Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia

indywidualna

Podejmując się terapii indywidualnej poszerzasz własne możliwości w korzystaniu ze swoich
wewnętrznych zasobów, dążysz do identyfikacji i zmiany szkodzących Ci schematów, a także
zyskujesz praktyczne umiejętności w radzeniu sobie z:

  • uwolnieniem od uzależnienia;
  • kryzysami w związku, w pracy;
  • trudnościami wychowawczymi;
  • sytuacjami, które wywołują w tobie lęk, złość czy agresję;
  • poczuciem odrzucenia, osamotnienia, zagubienia;
  • poszukiwaniem sensu swojego życia;
  • realizowaniem ścieżek samorozwoju.

Wstęp każdego spotkania to ustalenie tematu oraz hierarchii ważności zagadnień, na których
będziesz się wraz z terapeutą koncentrować.

W trakcie sesji terapeuta będzie zadawał Ci
pytania i udzielał informacji zwrotnych związanych z problemami zaistniałymi „tu i teraz”.

Możesz być pytany o Twoje myśli i uczucia, o szczegóły Twoich przeżyć, o Twoje postawy, marzenia i życzenia, wnioski i założenia. Otrzymasz możliwość zmiany lub poszerzenia perspektywy postrzegania doświadczanych sytuacji i w rezultacie – nauczenia się adekwatnego sposobu interpretacji codziennej rzeczywistości.
Empatia, zrozumienie, autentyczność i akceptacja otrzymywana od terapeuty stworzy Ci przestrzeń do eksploracji barier stojących na Twojej drodze do dobrego samopoczucia i podejmowania efektywnych, satysfakcjonujących Cię działań.

Terapia indywidualna obejmuje 50 minutowe sesje.

Psychoterapia indywidualna – koszt spotkania 180 zł.

Przewiń do góry